Partners

ECRR

Energiek Krimpen is lid van de Energiecoöperatie Regio Rijnmond (ECRR). ECRR is een coöperatie van en voor de lokale energiecoöperaties uit de regio. Door onze krachten te bundelen met die van andere coöperaties uit de regio hebben we meer slagkracht, kennis en ervaring. Die komen samen in het bedrijfsbureau van ECRR. Dat bureau werkt samen met, en ondersteunt de lokale coöperaties, waaronder Energiek Krimpen, in het ontwikkelen van grote, complexe duurzame energieprojecten (zoals windturbines)  Daarnaast kunnen, via ECRR, leden van Energiek ook deelnemen aan duurzame energieprojecten van de andere coöperaties uit de regio! Zo kunnen we in de toekomst samen zélf onze regio van groene energie voorzien.

Naar de website van ECRR

Energie Samen

Energiek Krimpen is ook aangesloten bij Energie Samen, de landelijke koepel en belangenorganisatie van energiecoöperaties. Energie Samen ondersteunt duurzame energie-initiatieven van burgers en lokale ondernemers met belangenbehartiging, diensten en kennis.

naar de website van Energie Samen