Wat is onze missie?

In de op 13 mei 2020 gepasseerde statuten is vastgelegd dat Energiek bijdraagt aan de energietransitie door:

  • het stimuleren van het gebruik van duurzame, in Krimpen aan den IJssel opgewekte energie;
  • het zelf produceren, of doen produceren van duurzame energie, ten behoeve van de leden van Energiek;
  • het collectief inkopen en verkopen van energie en daaraan gerelateerde producten en diensten, ten behoeve van de leden;
  • het bevorderen van energiebesparing door de leden.

Even voorstellen

Het bestuur van Energiek Krimpen bestaat uit:

  • Jan Herman Koster (Voorzitter)
  • Paul Hickendorff (Penningmeester)
  • Corné Vogelaar (Secretaris)
  • Zeger Bergsma

Naast het bestuur zetten ook vele vrijwilligers zich in voor Energiek Krimpen. Hieronder stellen de bestuursleden zich graag even voor. 

Bestuur Energiek krimpen
Jan Herman Koster

Ik ben Jan Herman Koster, geboren in 1952, en woon sinds 1987 in Krimpen aan den IJssel. Ik ben civiel ingenieur. De laatste dertig jaar heb ik gewerkt bij IHE Delft, een kennisinstituut op het gebied van water, dat zich richt op ontwikkelingslanden. 

Mijn ervaring met leidinggeven, en het managen van programma’s en projecten, stel ik graag ten dienste van Energiek. Dat doe ik enerzijds omdat ik dat simpelweg leuk vind, en het me van de straat houdt. Maar daarnaast, en zeker zo belangrijk, omdat ik het belang van de energietransitie onderken, en vind dat ik (maar eigenlijk iedereen…) daaraan naar vermogen moet bijdragen. Al was het alleen maar voor mijn kleinkinderen.

Paul Hickendorff

Mijn naam is Paul Hickendorff 62 jaar woonachtig in Krimpen ad IJssel en ben penningmeester van de energie coöperatie Energiek.

Vorig jaar werd er in Krimpen ad IJssel een oproep gedaan voor personen die zich wilden inzetten voor de op te richten energie coöperatie. Dat leek mij wel wat. Tenslotte is de tijd van erover praten geweest en wordt het nu tijd dat we samen iets gaan doen aan het energievraagstuk. Er wordt inmiddels veel aandacht besteed maar wordt het veelal over wat het allemaal wel niet gaat kosten voor iedereen. Terecht, iedereen wil graag weten wat er allemaal op ons af gaat komen en of het misschien niet gesubsidieerd kan worden. Vraag die nog allemaal beantwoord moeten gaan worden.

Waar we wel met z’n alleen mee kunnen gaan beginnen is het besparen op ons energieverbruik. Daar zijn allerlei mogelijkheden voor. De goedkoopste manier is een dikke trui gaan dragen maar daar zit niet iedereen op te wachten. Wat kunnen we dan wel doen zonder dat we gelijk enorme bedragen gaan uitgeven? We kunnen eens kijken naar het elektriciteitsverbruik. Waar zitten de apparaten die erg veel verbruiken? Welke lampen gebruiken we momenteel en kunnen we niet beter LED lampen gaan gebruiken? Een andere mogelijkheid is om de woning op het gebied van isolatie te gaan verbeteren. Bij de een is dat gemakkelijker dan bij de andere maar met een beetje handigheid is met een kleine investering al veel resultaat te behalen. Wanneer er tot verdere isolatie wordt besloten, is onder bepaalde voorwaarden ook een stukje subsidie nog mogelijk.

Kortom met relatief kleine stapjes in onze woning kunnen we al het nodige realiseren en besparen. Energie wordt duurder dus voor de portemonnee is het ook een aantrekkelijke investering. Geen tijd om te verliezen.

Corné Vogelaar

Mijn naam is Corné Vogelaar, 40 jaar oud en woonachtig in het mooie Krimpen aan den IJssel. In deze gemeente heb ik acht jaar in de gemeenteraad gezeten. In die periode kwam ik op het idee van een gemeentelijke energiecoöperatie voor onze gemeente. Op het thema duurzaamheid moeten we nog heel wat stappen zetten. De zon is er in overvloed, laten we daar gebruik van maken. Graag zet ik mij in om Krimpen aan den IJssel duurzamer te maken.

In het dagelijks leven ben ik als accountant werkzaam. Mijn financiële deskundigheid zet ik graag in om de energiecoöperatie op poten te zetten. Typisch een thema dat gaat leven op het moment dat er in de praktijk zichtbare resultaten mee behaald worden. Daarom starten we graag met ons eerste project, met het idee dat als er één schaap over de dam is er meer volgen. Dan gaan we belangrijke stappen zetten om onze energievoorziening te verduurzamen. Dat we dat via een coöperatie doen vind ik erg leuk, samen met allerlei verschillende mensen werken aan een gezamenlijk belangrijk doel. Wilt u onze coöperatie steunen door lid te worden?

Zeger Bergsma

Ik ben Zeger Bergsma, woon sinds 2008 in Krimpen aan den IJssel. Ik ben zelfstandig ondernemen en heb veel met Vastgoed te maken. We hebben een gezin met 2 zoons, wat ons bewust maakt dat de generaties na ons moeten leven op deze aardbol.

De reden om mee te werken aan Energiek is dat ik wil laten zien dat we beter met de aarde kunnen omgaan, goed moeten omgaan met energie, en deze zo schoon mogelijk moeten zien op te wekken en te gebruiken.

Natuurlijk zijn er op dit gebied veel ontwikkelingen, maar ik vind het belangrijk om ook een steentje bij te dragen aan de maatschappij. We moeten het met elkaar doen, dit past ook goed bij een coöperatie. Samen een doel, samen de schouders er onder, samen trots op de resultaten.