loader-logo

Zonnedak Krimpenerwaard College

Energiek Krimpen gaat haar eerste zonnepanelen-installatie ontwikkelen, en wel op het dak van het Krimpenerwaard College. De investering wordt financieel mogelijk gemaakt door haar leden. Zij kopen participaties in de installatie en gaan daardoor meeprofiteren van de opbrengsten. De coöperatie heeft een bijdrage in de projectkosten ontvangen van de Provincie Zuid-Holland. Zij heeft zich inmid- dels ook verzekerd van een jaarlijkse exploitatiesubsidie van het Rijk, waardoor de zonnepanelen-installatie voor de deelnemende leden de komende 15 jaar rendabel kan zijn.

Via deze pagina willen we in een vroeg stadium informatie over dit project delen en Krimpenaren in de gelegenheid stellen hun belangstelling voor deelna- me kenbaar te maken. Daarbij geldt dat bij het uitgeven van participaties voor- rang wordt gegeven aan diegenen die al lid zijn van de coöperatie. Meer informatie kunt in de brochure en participatiereglement vinden onderaan de pagina.

Krimpenerwaard College Energiek

Brochure Project Zonnedak Krimpenerwaard College

Ledenovereenkomst

Participatiereglement zonnedaken