loader-logo

Privacyverklaring

 

Energiek, de coöperatie voor duurzame energie in Krimpen aan den IJssel, draagt, in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor onze communicatie met u en voor onze leden- en contributie-administratie.  

 

Welke persoonsgegevens vragen en verwerken wij?

Wij vragen u om, en verwerken uitsluitend, onderstaande gegevens:

  1. Aanschrijftitel: heer, mevrouw
  2. Voor- en achternaam
  3. Woonadres en woonplaats
  4. Telefoonnummer
  5. E-mailadres
  6. Bankrekeningnummer.

 

Het verwerken van gegevens.

De persoonlijke gegevens van onze leden worden niet ter verwerking aan een extern bureau uitbesteed.

 

Het bewaren van de persoonlijke gegevens.

Alle van u ontvangen gegevens worden opgeslagen in een daartoe bestemd beveiligd bestand, beheerd door de secretaris van de coöperatie. Een kopie wordt als back-up bewaard door de penningmeester.  

Na het beëindigen van uw lidmaatschap en de afhandeling van eventuele openstaande financiële verplichtingen worden uw gegevens verwijderd en vernietigd, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

 

Het gebruik van uw gegevens.

Al uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend intern gebruikt, en niet aan derden ter beschikking gesteld. Binnen Energiek heeft, behalve de secretaris en penningmeester, alleen de bestuursvoorzitter inzage in de gegevens.

 

Inzage in uw gegevens.

Individuele leden van de coöperatie hebben de mogelijkheid inzage te verkrijgen in hun opgeslagen gegevens en kunnen verzoeken deze te wijzigen.

 

Tot slot.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris (secretaris@energiekkrimpen.nl)

Desgewenst kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Laatst gewijzigd 2 maart 2021