loader-logo

Privacyverklaring

 

Energiek, de coöperatie voor duurzame energie in Krimpen aan den IJssel, draagt, in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonlijke gegevens, die uitsluitend bedoelt zijn voor te communiceren met u, voor specifieke informatie aan u en voor de administratieve verwerking van de leden- en contributie-administratie.  

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij.

Wij verwerken uitsluitend de door u opgegeven data en niet de eventueel van derden verkregen informatie. Die data zijn:

1. Aanschrijftitel: Heer, Mevrouw.

2. Voor- en achternaam

3. Woonadres en woonplaats 

4. Telefoonnummer

5. E-mailadres

6. Bankrekeningnummer.

 

Welke gegevens verwerken wij niet.

Dat zijn alle bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot godsdienst, gezondheid, politieke opvattingen, genetische of dergelijke gegevens, daar zullen wij niet om vragen.

 

Het verwerken van gegevens.

De persoonlijke gegevens van onze leden worden niet ter verwerking aan een extern bureau uitbesteed.

 

Het bewaren van de persoonlijke gegevens.

Alle van u ontvangen gegevens worden opgeslagen in een daartoe bestemd archief beheerd door de voorzitter van de coöperatie. Een kopie wordt als back-up bewaart door de penningmeester die het tevens gebruikt voor de leden- en contributie-administratie; daardoor zijn de gegevens beschermd en ook niet bereikbaar via media als internet.,

 

Na het beëindigen van een lidmaatschap mogen de gegevens worden verwijderd en vernietigd, tenzij er nog openstaande facturen zijn of anderszins dan geld de belastingwet en de gebruikelijk bewaar periode van 7 jaren.   

 

Het gebruik van uw gegevens.

Al uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend intern gebruikt en is niet toegankelijk voor andere leden of instellingen, dan wel is niet voor anderen bereikbaar en wordt niet aan anderen beschikbaar gesteld.

 

Inzage in uw gegevens.

De leden van de coöperatie hebben zeggenschap over hun gegevens en daartoe de mogelijkheid inzage te verkrijgen in hun opgeslagen gegevens en deze zo nodig te wijzigen.

 

Tot slot.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corne Vogelaar, Secretaris e-mailadres secretaris@energiekkrimpen.nl

Eventueel kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatst gewijzigd 8 januari 2021